Voorletters


Achternaam


Geslacht

Organisatie


Adres


Postcode


Plaats


Telefoonnummer


E-mailadres


Ik wil graag informatie over software voor

Ruimte voor vragen en/of opmerkingen


Referenties Infra Asset Management

De Infra Asset Management software wordt toegepast voor ondersteuning bij het beheer en de uitvoering van (contractuele) (onderhouds)activiteiten in de Infrasector. De software wordt gebruikt bij Infrabeheerders en uitvoerende partijen. Dankzij de modulaire opbouw van Ultimo is het mogelijk om ook functionaliteit betreffende Facility en IT Service Management aan Ultimo Infra Asset Management toe te voegen.

Breed inzetbaar

Ultimo Infra Asset Management wordt gebruikt in de Infrasector en heeft gebruikers bij overheidsbedrijven (landelijke en lokale overheden), semi-overheidsbedrijven, advies- en ingenieursbureaus en overige bedrijven binnen de Infrasector. Doordat wij reeds lange tijd actief zijn in de Infrasector hebben wij specifieke kennis opgebouwd en (gezamenlijk met marktpartijen) verwerkt in het product Ultimo Infra Asset Management.

Onderstaand treft u een selectie aan van gebruikers van Ultimo Infra Asset Management. Van sommige klanten is een detailpagina met een case en/of video beschikbaar. Klik op de desbetreffende afbeelding om meer te lezen of navigeer via het linkersubmenu naar de detailpagina's toe.

Terug