Voorletters


Achternaam


Geslacht

Organisatie


Adres


Postcode


Plaats


Telefoonnummer


E-mailadres


Ik wil graag informatie over software voor

Ruimte voor vragen en/of opmerkingen


Infra Asset Management software

Door de toepassing van Ultimo Infra Asset Management beschikt u als organisatie binnen de Infrasector over een tool waarmee u diverse kritische bedrijfsprocessen kunt ondersteunen. U heeft te maken met de steeds groter wordende uitdaging om de beschikbaarheid van arealen te garanderen. Daarbij neemt het belang van veiligheid, milieu, economie, certificering, duurzaamheid en efficiëntie steeds meer toe. U dient antwoord te geven op vragen als:

 • Hoe besparen wij op onze onderhoudskosten zonder op de betrouwbaarheid in te leveren?
 • Hoe kunnen wij onze beperkte resources maximaal benutten?
 • Waar bevinden zich onze objecten en hoe staat het met het onderhoud?
 • Wat is de conditie van mijn objecten?
 • Hoe kunnen wij de veiligheid van de objecten optimaliseren?
 • Wat doen we zelf en wat besteden we uit?
 • Hoe beheren we onze leveranciers en houden we grip op onze (prestatie)contracten?

De Ultimo Infra asset Management software helpt u bij het beantwoorden van deze vragen en is als tool geschikt voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de Infrasector. Deze wordt ingezet voor het beheer, de coördinatie en/of de uitvoering van contractuele (onderhouds)activiteiten.

Naar een overzicht van de beschikbare modules van Ultimo Infra Asset Management.

Voordelen en resultaten van de Infra Asset Management software

 • Beheer en beheers (prestatie)contracten
 • Beheer en onderhoud arealen
 • Coördineer en regisseer het onderhoudsproces
 • Onderhoud bij en serviceverlening aan klanten
 • Inspecties uitvoeren van assets
 • Registratie van verplichte keuringen
 • Ontwikkeld vanuit de onderhoudspraktijk, waarbij de herkenbaarheid is vergroot door het integreren van processen en benamingen vanuit de branche. Dit leidt tot een hogere acceptatie en biedt de garantie dat het systeem de gewenste (management)informatie verschaft

Kenmerkend voor de Ultimo Infra Asset Management software

De Infra Asset Management software van Ultimo is een toonaangevend standaardproduct, met de mogelijkheid om eenvoudig aanpassingen door te voeren voor meer rendement of gebruiksgemak. Dankzij een in eigen huis ontwikkelde tool passen wij, of uzelf indien gewenst, de software zonder duur programmeerwerk aan. Bovendien is de software eenvoudig modulair uit te breiden voor ondersteuning bij andere bedrijfsonderdelen. Bijvoorbeeld Facility Management, Maintenance Management of Vastgoed Management.

Geschikt voor elke organisatie in de Infra sector

Ultimo Infra Asset Management is geschikt voor alle organisaties in de Infra sector, die te maken hebben met of het regisseren of het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten. In de praktijk wordt de software bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de sector gebruikt. Ultimo wordt toegepast bij waterbeheer, wegbeheer, railbeheer, etc.

Terug