Voorletters


Achternaam


Geslacht

Organisatie


Adres


Postcode


Plaats


Telefoonnummer


E-mailadres


Ik wil graag informatie over software voor

Ruimte voor vragen en/of opmerkingen


Fleet Management software

Met de softwaretool Ultimo Fleet Management bieden wij ondersteuning aan fleet managers/wagenparkbeheerders bij het beheer en de instandhouding van het wagenpark. Zorg voor overzicht en structuur door de nauwkeurige registratie van uw vloot, inclusief uitrusting per voertuig. Coördineer werkzaamheden, zoals periodiek onderhoud (APK) en het verhelpen van gebreken. Registreer schades en probeer patronen en oorzaken te achterhalen. Beheer verzekeringen en overige (leveranciers)contracten en onderbouw investeringsaanvragen door het bijhouden van afschrijvingen.

Naar een overzicht van de beschikbare modules van Ultimo Fleet Management.

De voordelen van de Fleet Management software

  • Inzicht in het gehele wagenpark. Samengestelde vloten bevatten een uniek vlootnummer, wat het inzicht vergroot
  • Op een zo economisch mogelijke wijze afstemmen van productieve en niet-productieve uren van de transportmiddelen. Schuiven in de onderhoudsplanning is mogelijk en de gebreken kunnen gecombineerd met regulier onderhoud worden verholpen voor een zo efficiënt mogelijke invulling van de niet-productieve uren
  • Proactief schadebeheer voor het bijstellen van procedures en afspraken met collega’s/klanten om schades zo veel mogelijk te beperken
  • Zorgvuldige onderbouwing van de investeringsaanvragen, mede door de registratie van de (maandelijkse) afschrijving
  • Grip op de contracten en verzekeringspolissen, zowel op inhoud als op looptijd

Kenmerkend voor de Ultimo Fleet Management software

De Fleet Management software van Ultimo is een toonaangevend standaardproduct, met de mogelijkheid om eenvoudig aanpassingen door te voeren voor meer rendement of gebruiksgemak. Dankzij een in eigen huis ontwikkelde tool passen wij, of uzelf indien gewenst, de software zonder duur programmeerwerk aan. Bovendien is de software eenvoudig modulair uit te breiden voor ondersteuning bij andere bedrijfsonderdelen. Bijvoorbeeld Facility Management, Maintenance Management of Vastgoed Management.

Geschikt voor meerdere organisaties

Ultimo Fleet Management is beschikbaar als zelfstandige softwaretool en als optionele module van het facility management informatiesysteem Ultimo Facility Management en het maintenance managementsysteem Ultimo Maintenance Management. De software is uitermate geschikt voor professioneel Fleet Management in de logistieke sector. Maar elke organisatie die meerdere transportmiddelen, leaseauto’s of andere voertuigen bedrijfsmatig heeft te beheren, kan profiteren van de inzet van de software. Bekijk welke organisaties reeds gebruik maken van de Fleet Management software van Ultimo.

Terug