Voorletters


Achternaam


Geslacht

Organisatie


Adres


Postcode


Plaats


Telefoonnummer


E-mailadres


Ik wil graag informatie over software voor

Ruimte voor vragen en/of opmerkingen


MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Naast de ontwikkeling, verkoop en ondersteuning van bedrijfssoftware waarmee gebruikers mede in staat zijn om de eigen duurzaamheid te verbeteren, neemt Ultimo Software Solutions als organisatie ook de verantwoordelijkheid voor de effecten van de eigen bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.

In algemene zin probeert Ultimo Software Solutions bij iedere bedrijfsbeslissing rekening te houden met de belangen van de betrokken stakeholders, waarbij een optimale mix tussen economische, ecologische en sociale waarden nagestreefd wordt. Dit uit zich onder meer in een integere wijze van zakendoen, het leveren van kwaliteit en continuïteit voor klanten, het bieden van een prettige en respectvolle werkomgeving voor medewerkers, een solide rendement voor aandeelhouders, diverse milieubesparende activiteiten en langdurige en duurzame relaties met leveranciers. Iedere bedrijfsbeslissing wordt genomen met respect voor wetgeving en (internationale) gedragsnormen.

Concrete (gerealiseerde) actiepunten uit het MVO-beleid:

 • Het nastreven van een groen wagenpark. Per 1 januari 2013 hebben alle bedrijfsauto’s een A (82%), B (8%) of C (10%) energielabel
 • Het hanteren van een ruimere onkostenvergoeding bij het gebruik van het openbaar vervoer dan bij het gebruik van een eigen auto op het gebied van woon-werkverkeer
 • Het stimuleren van consultants en opdrachtgevers om zoveel mogelijk werkzaamheden vanuit kantoor of huis te verrichten
 • De inzet van technische hulpmiddelen om activiteiten ‘remote’ (op afstand) uit te voeren. Bijvoorbeeld remote support, remote demonstraties en het gebruik van teleconferencing
 • Gebruikmaken van groene stroom
 • Het scheiden van afval
 • Het verminderen van papiergebruik door onder andere digitaal factureren
 • Ingebruikname van een nieuw serverpark, waarbij energiezuinigheid een belangrijk aankoopcriterium was
 • De afvoer van toners en lege cartridges via Eeko. De opbrengst van Eeko komt ten goede aan goede doelen, waaronder het Wereld Natuur Fonds
 • De afvoer van overbodige en afgeschreven ICT-hardware via ITdonations. Deze organisatie verkoopt de apparatuur door aan instanties die er nog baat bij hebben, zoals onderwijsinstellingen. De opbrengst hiervan wordt aan goede doelen geschonken. Het goede doel dat wij als organisatie hierdoor ondersteunen is de Johan Cruyff Foundation
 • De intentie om langdurige relaties aan te gaan met leveranciers, waarbij nadrukkelijk gelet wordt op de mate van duurzaam ondernemen van de leveranciers. Een voorbeeld is onze huisdrukker, die voldoet aan het FSC-keurmerk
Terug