Voorletters


Achternaam


Geslacht

Organisatie


Adres


Postcode


Plaats


Telefoonnummer


E-mailadres


Ik wil graag informatie over software voor

Ruimte voor vragen en/of opmerkingen


Waarde op de lange termijn

Waterschap de Dommel, verantwoordelijk voor droge voeten en voldoende schoon drinkwater in Midden-Branbant, is op dit moment bezig met de ingebruikname van de nieuwe module Lange Termijn Asset Planning van Ultimo.

Waarde in plaats van techniek

Ruim een jaar geleden is een project gestart voor het vormgeven van een module Lange Termijn Asset Planning (kortweg LTAP genoemd). Naast Waterschap de Dommel zijn Duinwaterbedrijf Dunea, Essent, Mainnovation en Ultimo Software Solutions hierbij betrokken. Sinds kort is Rijkswaterstaat Oost-Nederland ook als stakeholder bij het project betrokken.
Het doel van het LTAP-project was om een tool te ontwikkelen waarbij de keuze tussen investeren en onderhouden kan worden ondersteund, onder andere met gegevens vanuit Ultimo. De tool moet overzicht geven in de financiële gevolgen van het in de lucht houden van een bepaalde ‘functionaliteit’ (in plaats van te kijken naar de installatie an sich). De kracht van het geheel is dat het bij deze toepassing niet meer om techniek gaat. Het gaat om waarde. En daarmee biedt LTAP een vertaalslag om bij de leiding van een organisatie de discussie te voeren over de commerciële en economische doelen van het bedrijf en de bijbehorende inspanningen voor Asset Management.

Lees meer over de initiatie van het project, de achtergronden van de tool en de link met voorspellend onderhoud, risico management en conditiemeting conform NEN2767 in onderstaand artikel:

Waarde op de lange termijn (pdf)

Bronvermelding: iMaintain, editie 3 (2012), pp. 28-31, auteur: Mark Oosterveer

Terug