Voorletters


Achternaam


Geslacht

Organisatie


Adres


Postcode


Plaats


Telefoonnummer


E-mailadres


Ik wil graag informatie over software voor

Ruimte voor vragen en/of opmerkingen


Disclaimer

Hieronder treft u twee disclaimers aan. De eerste disclaimer is van toepassing op de website www.ultimo.net en de digitale nieuwsbrief van Ultimo Software Solutions bv. De tweede disclaimer heeft betrekking op alle e-mailcorrespondentie die door onze organisatie en onze medewerkers wordt verzonden.

1. Disclaimer website/ digitale nieuwsbrief

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website en de digitale nieuwsbrief van Ultimo Software Solutions bv (www.ultimo.net). Overal waar ‘website’ staat vermeld, wordt ook verwezen naar ‘digitale nieuwsbrief’. Door de website/digitale nieuwsbrief van Ultimo Software Solutions bv te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van cookies het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt, dient u in uw browser de optie 'cookies off' in te stellen. Indien u cookies accepteert, zullen zij over het algemeen gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u deze cookies (tussentijds) verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van deze website en diensten beperken.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Ultimo Software Solutions bv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Ultimo Software Solutions bv of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Ultimo Software Solutions bv. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Ultimo Software Solutions bv.

Ultimo Software Solutions bv is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Voor vragen en/of inlichtingen over deze disclaimer neemt u contact op met Ultimo Software Solutions bv.

2. Disclaimer e-mailcorrespondentie

De informatie in een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet tijdige ontvangst van een bericht is uitgesloten. Gebruik door derden of openbaarmaking van het bericht zonder toestemming van Ultimo Software Solutions bv of de geadresseerde is niet toegestaan. Wij adviseren u alle berichten en bijlagen op virussen te scannen voor ze te openen.

Terug