Voorletters


Achternaam


Geslacht

Organisatie


Adres


Postcode


Plaats


Telefoonnummer


E-mailadres


Ik wil graag informatie over software voor





Ruimte voor vragen en/of opmerkingen


Facility Management software voor uw Facilitaire Dienst

Ultimo Facility Management is een uitgebreid en modulair opgebouwd Facility Management Informatiesysteem waarmee uw Facilitaire Dienst in staat is om op efficiënte wijze de effectiviteit van de elementaire processen van uw organisatie te ondersteunen en te begunstigen.

Facilitaire dienstverlening
Uw klanten wensen gebruik te maken van veel verschillende diensten. Uw service providers kunnen met de inzet van Ultimo onder meer catering, middelen en zalen reserveren, sleutels en pasjes uitgeven, bezoekers registreren, verhuizingen coördineren, schoonmaakaanvragen en repro-diensten afhandelen, storingen aan installaties oplossen, gewenste artikelen leveren, werkzaamheden uitvoeren, etc. De communicatie vindt plaats via een meldpunt, maar ook uitgebreide Self Service mogelijkheden zijn beschikbaar, zodat klanten direct met de service providers (Back Offices) kunnen communiceren.

Vastgoedbeheer
Uw vastgoedportefeuille dient overzichtelijk beheerd te worden om te controleren of u nog steeds aan uw vastgoedstrategie voldoet. Wat is de hoeveelheid vastgoed, hoeveel gebouwen hebben we in beheer, welke ruimtes worden op dit moment gebruikt en hoeveel oppervlakte hebben we nog beschikbaar, zijn vragen die met de inzet van Ultimo gemakkelijk beantwoord kunnen worden. Ook ondersteunt de software u bij het beheren van contracten met leveranciers en huurders (verhuuradministratie).

Maintenance
Uw vastgoedgerelateerde onderhoudsactiviteiten kunnen dankzij meerjaren onderhoudsplannen inzichtelijk gemaakt worden en worden uitgevoerd of uitbesteed aan derden. Met de inzet van conditiemetingen bevordert u de objectiviteit van uw waarnemingen en dankzij accurate kostengegevens kunt u uw budgetten duidelijk verantwoorden. Uw installaties en inventaris kunt u gemakkelijk en overzichtelijk beheren en (periodiek) onderhouden. Van uw installaties en inventaris kunt u de afschrijvingen bijhouden en de eventuele vervanging van deze objecten kunt u grafisch inplannen.

Welke voordelen ervaart u met de inzet van Ultimo Facility Management?

De mogelijkheid om de Facility Management software van Ultimo aan te passen aan de bedrijfsprocessen van uw Facilitaire Dienst en het accent dat gelegd is op het gebruiksgemak zorgen ervoor dat de acceptatie onder de gebruikers groot is om de Facility Management tool optimaal te hanteren. U bent hierdoor in staat om meer voordeel uit de facilitaire werkzaamheden te halen.

Verder heeft u met de inzet van de software de informatiestromen betreffende uw Front Office(s), Back Office(s) en natuurlijk uw klanten op doetlmatige wijze ingericht. De medewerkers worden ontlast en dat komt het werkplezier, de efficiency en uiteindelijk de klanttevredenheid ten goede.

U heeft beter inzicht in de uitgevoerde verrichtingen en u kunt uw resultaten benchmarken met andere organisaties of bedrijfsfuncties. U heeft spoedig inzichtelijk waar in uw facilitaire organisatie verbeteringen wenselijk en mogelijk zijn. En u beschikt tenslotte over tastbare cijfers die veel zaken voor u meetbaar maken.

Kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering

Door de registratie, uitvoering van activiteiten en borging van historische data in Ultimo kunt u bij controles en audits adequaat en snel informatie verschaffen. Dit ondersteunt u bij het behalen van diverse certificeringen (bijv. ISO 90001 / NEN-normen) en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Is Ultimo Facility Management geschikt voor uw organisatie?

Doordat de software van Ultimo modulair is opgebouwd is de software geschikt voor elke bedrijfsgrootte. U kunt met een verhoudingsgewijs geringe investering beginnen en gefaseerd doorgroeien in het gebruik. Of u nu klein of groot begint, u zult na een kort tijdsbestek al merken dat de initiële investering zich snel heeft terugverdiend.

Mede dankzij het flexibele karakter van de software is Ultimo een brancheonafhankelijke oplossing. Ultimo wordt dan ook in alle denkbare branches gebruikt, zoals bijvoorbeeld de industrie, gezondheidszorg, onderwijs, overheid, logistiek en dienstverlening.

Naar een overzicht van de beschikbare modules van Ultimo Facility Management >>

Terug