Voorletters


Achternaam


Geslacht

Organisatie


Adres


Postcode


Plaats


Telefoonnummer


E-mailadres


Ik wil graag informatie over software voor

Ruimte voor vragen en/of opmerkingen


Congres Facility Management in de zorg

Voor de derde keer op een rij wordt het interactieve congres Facility Management in de zorg georganiseerd. Net zoals voorgaande edities is Ultimo Belgium mediasponsor van dit evenement en present op de bijbehorende expositie.

Achtergronden en doelstelling

Dit jaar beperkt de organisatie zich tot drie hoofdthema's, die voor de hele zorgsector bijzonder relevant zijn. Ten eerste de grote bezorgdheid in zowel ziekenhuizen als woonzorgcentra rond het groeiende HR probleem en ten tweede een al even grote ongerustheid dat in de toekomst even goede of betere zorg geboden zal moeten worden met beduidend minder middelen. Niet iedereen heeft hier antwoorden op en het zijn thema's die met aandacht gevolgd worden.

Het derde thema is van een andere orde en gaat in op de efficiëntie van patiëntendossiers. Er werd op gewezen dat de nieuwe technologieën hier duidelijk een meerwaarde kunnen bieden. Opvallend was de vaststelling dat sommigen hier actief mee aan de slag waren en andere partijen dan weer helemaal niet. Een interactieve discussie zal dus bijzonder relevant zijn.

De uiteindelijke doelstelling is om op het einde van de dag tot een paper te komen met pertinente stellingen rond Facilities in de zorg, om een beeld te krijgen van wat er op dit moment écht leeft en hoe men tegen de diverse problematieken aankijkt.

Werkwijze congres

De thema's worden telkens in drie parallelsessies behandeld zodat iedereen kan deelnemen en dit gespreid over de hele dag. Alle ingeschrevenen zullen dus aan de drie werkgroepen kunnen deelnemen. Er is een 'pool' aan zeer ervaren vakgenoten uitgenodigd, die de sessies in goede banen zullen leiden. Het is niet de bedoeling dat zij presentaties geven maar wel dat zij goed voorbereide items aan de sessiedeelnemers aanreiken en dezen ter discussie stellen. De zaal en het panel zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Een redacteur noteert en bereidt de rapportering voor. Na het congres wordt een uitgebreid artikel geredigeerd dat binnen de zorgsector verspreid zal worden.

Expositie

Gedurende de dag bestaat de mogelijkheid om de expositie te bezoeken. De expositie bestaat uit diverse stands van toeleveranciers actief in de zorgsector. Ultimo Belgium is een voorname leverancier van facility management software in de zorgsector en heeft zich dan ook als mediasponsor aan het congres verbonden. Bezoek tijdens uw deelname de stand van Ultimo voor een demonstratie van onze toepassingsmogelijkheden voor de zorg.

Inschrijven

Voor meer informatie over het congres, de tarieven en om in te schrijven bezoekt u de website van Ki’ Communications, de organisator van dit evenement.

Terug