Voorletters


Achternaam


Geslacht

Organisatie


Adres


Postcode


Plaats


Telefoonnummer


E-mailadres


Ik wil graag informatie over software voor

Ruimte voor vragen en/of opmerkingen


Asset Management software voor de infrasector

Door het gebruik van de Infra Asset Management software van Ultimo beschikt u als organisatie actief in de Infrasector over een professionele softwaretool waarmee u verscheidene vitale bedrijfsprocessen kunt ondersteunen. U wordt geconfronteerd met de steeds groter wordende uitdaging om de beschikbaarheid van arealen te waarborgen. Hoe voorziet u de volgende vragen van antwoorden?

 • Hoe besparen wij op de kosten van het onderhoud zonder op de betrouwbaarheid van objecten in te leveren?
 • Hoe komen wij tot een optimale inzet van onze schaarse resources?
 • Wat is de exacte locatie van onze objecten en wat is de onderhoudsstatus?
 • Wat is de conditie van de objecten?
 • Hoe kunnen wij de veiligheid van de objecten waarborgen?
 • Welke werkzaamheden voeren we intern uit en welke werkzaamheden besteden we uit aan derden?
 • Hoe zorgen we voor goed leveranciersbeheer en hoe houden we controle op de contractuele afspraken met derden?

Ultimo Infra Asset Management helpt u bij het beantwoorden van deze vragen en is als softwaretool geschikt voor zowel opdrachtgevers als -nemers in de Infrasector.

Infra Asset Management software

Eén van de belangrijkste voordelen is het accurate inzicht dat u krijgt in uw objecten en arealen. Met behulp van standaardverkenners (bijv. (vaar)wegsysteemverkenner, decompositieverkenner) en het installatie- en objectenbeheer brengt u uw diverse objecten en arealen duidelijk in kaart. Het werkorderbeheer gebruikt u om diverse werkzaamheden uit te (laten) voeren. Dit kunnen stremmingen en storingen zijn maar ook werkaanvragen. Bovendien richt u het periodieke/preventieve onderhoud in om verplichte keuringen, inspecties, kalibraties of grote onderhoudsactiviteiten uit te (laten) voeren. Verder is het mogelijk om visuele waarnemingen vast te leggen en om een verplichte schouw uit te laten voeren.
Doordat de software zowel door de opdrachtgever als de -nemer kan worden gebruikt is het erg belangrijk om (prestatie)contracten duidelijk onder te brengen in de softwaretool. Zo houdt u als opdrachtgever regie over kwaliteit, planning en beschikbaarheid. Als opdrachtnemer beschikt u dankzij de module Contractenbeheer over een efficiënte tool om op budgetten te sturen en de planning te optimaliseren.
De module Conditiemeting voorziet u van objectieve data over de conditie van objecten en installaties. Zeker in combinatie met prestatiecontracten kan de technische conditie van een object een goede maatstaf zijn voor de noodzakelijke kosten van instandhouding en het beschikbaar stellen van een object.
Diverse rapportages (Business Reporting) zorgen dat u op elk moment wordt voorzien van de gewenste managementinformatie.

Te behalen voordelen met Ultimo Infra Asset Management

 • Beheren en beheersen van (prestatie)contracten voor meer controle
 • Beheer en onderhoud van arealen voor optimale beschikbaarheid
 • Monitoren en regisseren van het onderhoudsproces om bijvoorbeeld kosten en tijd te besparen
 • Uitgifte en onderhoud van assets, waarbij u zorgt voor overzichtelijk registraties
 • Inspecties van objecten (bijvoorbeeld conditiemetingen)
 • Registratie van verplichte keuringen
 • Ontwikkeld vanuit de praktijk, waarbij de herkenbaarheid is vergroot door het integreren van benamingen en processen vanuit de branche.

Welke organisatie gebruiken de software?

Ultimo Infra Asset Management is geschikt voor organisaties in de Infra sector, die te maken hebben met of het regisseren of het uitvoeren van activiteiten op het gebied van onderhoud. De software wordt bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de sector gebruikt. Ultimo Infra Asset Management wordt toegepast bij wegbeheer, railbeheer, waterbeheer, etc.

Naar een overzicht van de beschikbare modules van Ultimo Infra Asset Management >>

Terug